Partnereink

Bayer Hungaria Kft.

A Bayer nemzetközi nagyvállalat, tevékenységi területei az egészségvédelem, a mezőgazdaság és a csúcsminőségű anyagok előállítása. Innovatív vállalatként a kutatásigényes területeken játszik vezető szerepet. A Bayer termékei és szolgáltatásai az életminőség javítását szolgálják. A vállalatcsoport mint társadalmilag és etikailag felelős üzleti szervezet a fenntartható fejlődés elkötelezett híve.

A Bayer magyarországi szervezete, a Bayer Hungária Kft. mindhárom üzleti területen jelen van már több mint 20 éve.

Láthatatlan Kiállítás Budapest

A Láthatatlan Kiállítás Budapest egy különleges, interaktív utazás egy láthatatlan világba, ahol teljes sötétségben próbálhatsz meg eligazodni csupán a tapintás, a hangok és az illatok nyomán. A láthatatlan utazás vak vezető kíséretében, speciálisan berendezett és teljesen besötétített helyszíneken történik, ahol egyedi hanghatások és helyszínre szabott illatok segítik, hogy igazán életszerű élményben legyen részed. A Láthatatlan Kiállítás vezett túráival arra törekszik, hogy a nem látó és látó emberek világát közelítse egymáshoz, így illeszkedve az MSMS Tudáspont idei központi tematikájához, a látáshoz.

BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium

A BME Szent-Györgyi Albert Szakkollégium (SzASz) 2001-ben alakult meg a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán. Az megalakulásunk óta a Szakkollégium a Kar szakmai és kulturális életének egyik meghatározó szereplőjévé vált.

A Szakkollégium programjai elsősorban a Kar hallgatóihoz szólnak, ám közülük sokat más karok hallgatói, külsős résztvevők is érdekesnek és hasznosnak találhatnak.

A Szent-Györgyi Albert Konferencia 2006 óta a Szakkollégium egyik legnagyobb lélegzetvételű rendezvénye. A konferencia témája az elmúlt években a vegyész- és biomérnöki tudományok több jelentős területét fedte le, úgy, mint anyagtudomány, biotechnológia, gyógyszertechnológia, illetve környezetvédelem.

A felsőbb éves szakkollégiumi hallgatók jelentős szerepet vállalnak az oktatásban, mintegy kiegészítve a Kar oktatási tevékenységét. Minden nyáron megrendezésre kerül a Kémszámtábor, ahol a szakkollégisták egy héten keresztül intenzív matematika és kémia felzárkóztatással készítik fel a gólyákat az első félév megmérettetéseire. A lemaradók segítésére jött létre az ingyenesen igénybe vehető tutor-rendszer. Ennek keretében félév közben a tutorok (önkéntes diáktanárok) rendszeres csoportos konzultációkat tartanak a legtöbbeknek problémát okozó tantárgyakból, az azt igénylő diákoknak.

A szervezet nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra is, ezért a tananyagon túlmutató ismeretek megszerzésére több témában is kurzusokat szervez. Sor került már angol nyelvű, kémiatörténeti, biotechnológiai, a vegyipari technológiákkal foglalkozó és szerves kémiai kurzusokra.

Az idei tanévtől kezdve Szakkollégiumunk szervezi az Oláh György Országos Középiskolai Kémiaversenyt, melyre az első évben 290 középiskolás diák nevezett. A döntőre tavasszal kerül sor, egy két napos forduló keretében, ahol a döntőbe jutott diákoknak többek között különböző érdekes témákban kell majd rövid előadást tartaniuk.

Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja

Az MTA Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK), Alapító okiratának értelmében - multidiszciplináris természettudományi kutatásokat végez az enzimológia, a szerves kémia, a molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és a pszichológia, valamint az anyag- és környezetkémia és a műszaki fizika és anyagtudomány terén. A kutatóközpont öt intézetében, így az Anyag és Környezetkémiai Intézetben, az Enzimológiai Intézetben, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetben, a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetben és a Szerves Kémiai Intézetben művelt tudományágak alapvetően három, önálló entitásként értelmezhető rendszer az ember, az anyag és a környezet dimenziójában helyezhetők el.

E rendszerek kölcsönhatása definiálja azokat a szélesebb értelemben vett  tudományterületeket, amelyek kapcsolódnak az MTA TTK tudományos küldetéséhez.

A természettudományos kutatások nemzetközi trendjeit, a társadalmi elvárásokat, az MTA TTK intézeteiben jelenleg folytatott kutatások irányát és eredményeit, valamint az MTA kutatóintézeti hálózatában folytatott, e területekre eső kutatásokat is figyelembe véve az MTA TTK tudományos küldetését az egészségtudományi, valamint az anyag- és környezettudományi kutatásokban valósítja meg. E fókuszterületeknek közös sajátosságuk, hogy csak komplex, multidiszciplináris megközelítéssel művelhetők.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet az oktatási ágazat stratégiai kutató-fejlesztő és szolgáltató intézménye. Az intézet tevékenysége köznevelési és felsőoktatási kutatásokra és fejlesztésekre, nemzetközi elemzésekre, az oktatásirányítás szakmai döntéseit előkészítő szakértői tevékenységekre, adatszolgáltatásokra, tankönyvfejlesztésre, valamint a szakmai eredmények széles körű disszeminációjára terjed ki.

Együttműködik a köznevelés és felsőoktatás területén működő egyéb országos vagy területi szintű kutató, fejlesztő és szolgáltató intézményekkel, a köznevelés országos irányításában részt vevő vagy azt segítő egyéb szervezetekkel. Kapcsolatot tart a társadalomtudományi kutatóintézetekkel és más országokban működő, hasonló feladatokat végző intézményekkel, a nemzetközi szakmai közösséggel. Aktívan hozzájárul a nemzetközi kutatási és fejlesztési eredmények hazai adaptálásához és elterjesztéséhez, a magyar közoktatás nemzetközi kapcsolatainak erősítéséhez.

2015 - A Fény Nemzetközi Éve

A 2015-ös évet az UNESCO és az ENSZ az Európai Fizikai Társulat kezdeményezésére A Fény Nemzetközi Évének választotta. Az idén a Millenárison megrendezésre kerülő, a Láthatatlan Kiállításon való ingyenes látogatást is magába foglaló Bayer MSMS Tudáspont oktatási program büszkén csatlakozott az MTA és az EMMI által szervezett „fényes” eseményekhez a szem működését és a látást körbejáró tematikájával! A programsorozat szerteágazó eseményeiről bővebb információ: www.fenyeve.mta.hu