Adatvédelem, adatkezelés

Személyes adat: az érintett természetes személlyel (!) kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Adatkezelés és közzététel önkéntes hozzájáruláson alapul !!!

 

Az adatkezelés célja: innovatív gyógyszeripari vállalatok önszabályozása keretében a Transzparencia Kódexnek megfelelően tett kötelezettségvállalás teljesítése (egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatások közzététele, a gyógyszeripari ágazat átláthatóságának biztosítása jegyében).

 

Az adattakarékosság elve mentén eljárva csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósuláshoz feltétlen szükséges, így név, egészségügyi intézménye neve, címe, pecsétszáma / alap nyilvántartási száma, e-mail címe).

 

Adatkezelés időtartama: Személyes adatait addig kezeljük, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósításához, amelyre azokat gyűjtöttük, illetve tekintettel arra, hogy Ön bármikor kérheti adatai módosítását, törlését, zárolását, az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig.

 

Az adatok biztonságos, bizalmas kezelése érdekében mindent megteszünk, és úgy járunk el, hogy ahhoz harmadik, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

 

Amennyiben Ön mégis úgy véli, hogy adatait a Bayer Hungária Kft. jogellenesen kezeli, akkor Ön választása szerint a Bayer Hungária Kft. székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, bejelentéssel továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet: (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

 

Mit jelent az adatkezelés?

  • A személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, hasznosítása, törlése; megváltoztatása, hasznosítása és további felhasználásuk megakadályozása.
  • Adattovábbítás, ha az adatot meghatározott harmadik személy részére hozzáférhetővé teszik.
  • Nyilvánosságra hozatal, ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
 

Adatkezelő: Bayer Hungária Kft. (székhely: 1123, Budapest, Alkotás utca 50.; Cg.: 01-09-063142)

NAIH nyilvántartásba vételi szám: NAIH-80010/2014

 

Adatfeldolgozó: Bayer HealthCare Aktiengesellschaft (Leverkusen, Németország)

 

További információk, illetve adatok módosítása, törlése, zárolása:

 

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. / Bayer Hungária Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.)