Energiahatékonysági jelentés

A Bayer Hungária Kft. telephelyeinek primer-energia fogyasztása az épületek fűtésére, hűtésére, világítására, valamint szociális helyiségeinek, és a munkavégzéshez kapcsolódó energiafelhasználásnak az együttese. Az előző évhez viszonyítva 2018-ban 10%-ot nőtt a primer-energia felhasználás. Ez a növekedés az éves fűtési, és hűtési igények változásából ered, mely során a villamos energia felhasználás nőtt, de a fűtési gázfelhasználás csökkent.

 

A tárgyévben az energiahatékonyság növelésére kitűzött beruházás, vagy szemléletformálási kampány nem indult.

 

A szén-dioxid kibocsátás az energiafelhasználás növekedésének hatására növekedett, 2018-ban 11%-kal. Az energiafelhasználás növekedése az energiahordozók közül a villamos energia fogyasztás növekedéséből ered.