A Bayer célja a kulcsfontosságú élettudományi üzletágainak konszolidációja, valamint a termelékenység és a jövedelmezőség jelentős mértékű javítása

● A vállalatcsoport a teljes Animal Health üzletágának, illetve a Consumer Health üzletág Coppertone™ és Dr. Scholl’s™ márkáinak értékesítését, valamint a német Currentában (szolgáltatásokat nyújtó vállalat) lévő, 60%-os tulajdonrészének értékesítését tervezi.
● A 2022-től éves szinten bruttó 2,6 milliárd eurónyi többletbevételt célzó, versenyképességet és hatékonyságot növelő strukturális intézkedések magukba foglalják a Monsanto felvásárlásából következő szinergiákat is.
● A bevételek egy része a kulcsfontosságú üzletágakba kerül visszaforgatásra.
● Az alaptevékenységből származó részvényenkénti eredmény 2019-ben várhatóan mintegy 1 euróval, 6,80 euróra emelkedik, míg 2022-re 10 euró körüli értéket tűztünk ki célul.
● Az EBITDA-t (az egyszeri tételek figyelembevétele nélkül) 2022-re több mint 30%-ra szeretnénk növelni.
● A hatékonyságnövelő és strukturális intézkedések körülbelül 12 000 munkavállaló állásának megszűnését eredményezik a 118 200-ból, leginkább Németországban.

Budapest, 2018. december 4. – A Bayer Csoport kulcsfontosságú élettudományi üzletágainak konszolidációjára készül egy sor olyan, a portfóliót érintő hatékonyságnövelő és strukturális intézkedés révén, amely a termelékenység és az innováció fokozását, ezzel egyidejűleg pedig a versenyképesség jelentős mértékű javítását célozza. November 29-i ülésén a Bayer AG Felügyelőbizottsága megvitatta az Igazgatótanács által kidolgozott terveket, és egyhangúlag támogatta azokat. Ezen intézkedések révén a vállalat fenntartható üzleti sikerekhez vezető utat nyit meg a vonzó, hosszú távú növekedést biztosító piacokon. „Az elmúlt években nagyon jó eredményeket értünk el a Bayer stratégiai fejlesztésében. Az eddigi intézkedéseket folytatva most a Bayer teljesítményének és jövedelmezőségének fenntartható javítását alapozzuk meg” – fejtette ki Werner Baumann, a Bayer AG Igazgatótanácsának elnöke. „Ezekkel az intézkedésekkel a Bayer az élettudományok terén kiemelkedő vállalatként a jövőre nézve még optimálisabb pozícióba kerül majd.”

 

Összpontosítás a kulcsfontosságú élettudományi üzletágakra

 

A Bayer a portfóliót érintő intézkedésekre 2019-ben kíván sort keríteni. A vállalat megválik az Animal Health üzletágától, melynek kapcsán értékeli a lehetőségeket. Bár az Animal Health üzletág egy vonzó piacon kínál növekedési lehetőségeket, a Bayer a támogatásához szükséges beruházási forrásokat inkább kulcsfontosságú tevékenységei, a Pharmaceuticals-, a Consumer Health- és a Crop Science üzletágak között kívánja felosztani.

 

A Consumer Health üzletágban a vállalat olyan intézkedéseket kezdeményezett, amelyek lehetővé teszik, hogy ez a divízió az elkövetkező években várható piaci növekedés tekintetében felzárkózzon, és a jövedelmezősége javuljon. Ezek az intézkedések magukban foglalják az azokból a termékkategóriákból való kilépést, amelyek fejlesztésére a Bayeren kívül kedvezőbb lehetőségek mutatkoznak. A vényköteles bőrgyógyászati termékek korábban bejelentett eladása mellett a Bayer az elkövetkező hónapokban felülvizsgálja a napozószerek (Coppertone™) és a lábápolási (Dr. Scholl’s™) termékcsaládok értékesítésével kapcsolatos stratégiai lehetőségeit. E lépésekkel a vállalat a Consumer Health üzletág fő termékkategóriáiban való nyereséges növekedés elérésére kíván összpontosítani.

 

A Bayer ezenkívül tárgyalásokat folytat a németországi telephelyi szolgáltatásokat nyújtó Currenta cégben lévő, 60 százalékos tulajdonrészének értékesítéséről. A Covestro sikeres leválasztása után a Currenta szolgáltatásainak igénybevétele a Bayer részéről már nem indokolja ezt a 60 százalékos részesedést.

 

A versenyképesség és az innováció javítását célzó intézkedések

 

A portfóliót érintő, tervezett intézkedések mellett a Bayer jelentősen javítani kívánja költségstruktúráját. A vállalat célja az innováció és a termelékenység további erősítése, a jövőbeni technológiákhoz való hozzáférés felgyorsítása, valamint a versenyképesség és a jövedelmezőség javítása. E vonatkozásban a vállalat a támogató funkciói és szolgáltatásai terén a nagyobb hatékonyság elérésére fog törekedni.

 

A Monsanto felvásárlásából várható szinergiákat is figyelembe véve a Bayer arra számít, hogy 2022-től a hatékonyságnövelő és strukturális intézkedések éves hozadéka 2,6 milliárd euró lesz. Ezek az intézkedések a globálisan meglévő 118 200-ból körülbelül 12 000, jelentős számban németországi munkahely megszűnését is magukban foglalják. A részletes tervek kidolgozására a következő hónapokban kerül sor. Az intézkedésekkel kapcsolatos, várható teljes egyszeri költség az éves bruttó bevétel 1,7-szeresét teszi majd ki. A felszabaduló pénzeszközök egy részét arra használja a vállalat, hogy az egyes üzletágakban erősítse az innovációt és a versenyképességet. „Csak 2022 végéig összesen mintegy 35 milliárd eurót szándékozunk befektetni cégünk jövőjébe, amelynek több mint kétharmadát kutatásra és fejlesztésre (K+F), kicsit kevesebb, mint egyharmadát pedig beruházásokra fordítjuk” – fejtette ki Baumann.

 

Állandó portfóliót és stabil árfolyamokat feltételezve a vállalat alaptevékenységéből származó részvényenkénti működési eredménye 2019-ben várhatóan 6,80 euró (2018-ban 5,70–5,90 euró) lesz, míg 2022-re 10 euró körüli értéket tűztünk ki célul. A Bayer csoport EBITDA-ját (az egyszeri tételek figyelembevétele nélkül) a 2022-ig tartó időszakban több mint 30%-ra szeretnénk növelni.

 

A Bayer vállalati stratégiáját, pénzügyi célszámait és tőkeallokációs prioritásait december 5-én Londonban, a Tőkepiaci Napon fogjuk bővebben kifejteni.

 

Tervezett  hatékonyságnövelő és strukturális intézkedések, melyek

az összes divíziót, funkciót és az országszintű szolgáltatásokat érintik

 

A Pharmaceuticals divízióban a K+F program sikeres bővítése mellett fontos lépés, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk a külső innovációra. Intézkedéseink magukban foglalják az innovációs modellünk gyorsabb ütemű fejlesztését és belső K+F tevékenységeink átszervezését. A belső kapacitás csökkentése révén felszabaduló erőforrásokat az együttműködésen alapuló kutatási modellekbe és a külső innovációkba történő befektetések erősítésére fogjuk használni.

 

A hemofília területén bevezetett, új termékeinknek köszönhetően jelentősen erősödött a verseny. Versenyképessége megőrzése érdekében a Bayer úgy döntött, hogy nem használja a németországi Wuppertalban a VIII-as faktor céljára felépített létesítményt. A rekombináns VIII-as faktor előállítását teljes egészében az amerikai Berkeley-be helyezi át.

 

A Consumer Health divízióban olyan intézkedéseket kezdeményezünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a divízió az elkövetkező években várható piaci növekedés tekintetében felzárkózzon, és a jövedelmezősége javuljon. A portfóliót érintő tervezett intézkedéseken túl a szervezeti struktúrát úgy alakítjuk át, hogy sikeresen tudjon alkalmazkodni a gyorsan változó piaci környezethez.

 

A Consumer Health és a Pharmaceuticals divízióban 2018. negyedik negyedévében várhatóan mintegy 3,3 milliárd euró összegű, nem pénzbeli értékvesztés és leírt veszteség keletkezik. A Consumer Health divízió esetében ezek elsősorban a Merck & Co. és a Dihon üzletágainak átvételével megszerzett márkákat, valamint a pénzügyi mérlegben feltüntetett goodwill/cégérték egy részét (összesen mintegy 2,7 milliárd eurót) érintik. A Pharmaceuticals divízió esetében mintegy 0,6 milliárd eurós értékvesztés és leírt veszteség várható elsősorban a VIII-as faktort gyártó wuppertali létesítménnyel kapcsolatos döntés miatt.

 

A Crop Science divízióban a hangsúly a felvásárolt üzleti érdekeltség sikeres integrációján van. A korábbi tájékoztatásnak megfelelően a Bayer arra számít, hogy az újonnan létrejövő szinergiák 2022-től éves szinten 1,04 milliárd euróval (1,2 milliárd dollárral) járulnak hozzá az EBITDA-hoz (az egyszeri tételek figyelembevétele nélkül). Ez a szám, amely 0,87 milliárd eurós (1 milliárd dolláros) költségszinergiákat foglal magában, beleértendő a fent vázolt bevételi célszámba.

 

A divíziókat érintő, fent ismertetett változásokat és a portfólió racionalizálására irányuló erőfeszítéseket a vállalaton belüli átfogó változtatások egészítik ki, különösen a Corporate Functions, a Business Services, valamint a támogató funkciók területén. E változtatások célja, hogy olyan, hatékony szervezeti struktúra és infrastruktúra valósuljon meg, amely a leginkább alkalmas a Bayer üzletágainak és ügyfeleinek támogatására.

 

A 2021. végéig tervezett, mintegy 12 000 munkahelyet érintő létszámcsökkentés a következőképpen oszlik meg: a Pharmaceuticals üzletágon belül körülbelül 900 munkahely a K+F területen, illetve mintegy 350 állás a VIII-as faktort gyártó wuppertali létesítményben; a Consumer Health üzletágon belül az átszervezéshez kapcsolódóan mintegy 1100 munkahely; a Crop Science divízióban a felvásárolt mezőgazdasági vállalat integrációjának eredményeként mintegy 4100 állás; valamint további 5500–6000 munkahely a Corporate Functions, a Business Services  és a támogató funkciók területén.

 

„A változtatásra szükség van, és a Bayer erre az alapra építve kívánja növelni teljesítményét és alkalmazkodóképességét. Ezekkel az intézkedésekkel arra törekszünk, hogy teljes mértékben kiaknázhassuk az üzletágainkban rejlő növekedési potenciált” – mondta Baumann. „Tisztában vagyunk azzal, hogy ezek a döntések milyen súlyos következményekkel járnak a munkatársaink számára. A tervezett intézkedések végrehajtására transzparens és felelősségteljes módon fog sor kerülni, ahogy az eddigiekben is.”

 

 

Kapcsolattartók:

 

Winter Zsófia

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Nagy Marianna

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Christian Hartel, telefon: +49 214 30-47-686

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Dr. Rolf Ackermann, telefon: +49 214 30-41-782

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A www.bayer.com oldalon további információk találhatók a Bayer vállalatról.

 

 

Figyelmeztető nyilatkozat a jövőre vonatkozó információk kapcsán

Ez a sajtóközlemény a jövőre vonatkozó kijelentéseket tartalmaz. A jövőre vonatkozó kijelentések olyan nyilatkozatok, amelyek nem múltbeli tényeket és eseményeket, hanem a Bayer aktuális, jövőre vonatkozó elképzeléseit, várakozásait és feltételezéseit tartalmazzák. Ez különösen érvényes a jelen dokumentumban foglalt, árbevétel-növekedéssel kapcsolatos kijelentésekre, ideértve a termékek bevezetéséről és maximális értékesítési potenciáljáról, a szinergiákról – kiváltképp a Monsanto Company felvásárlásáról és integrálásáról –, a portfólió módosításáról, a költségek csökkentéséről, a pénzügyi célokról és bevételekről, a bevételtermelésről és a tőkeáttételről tett, valamint egyéb hasonló nyilatkozatokat a Bayer jövőbeni teljesítményéről, illetve azokról a piacokról, amelyeken a vállalat aktívan jelen van.

Noha a jelen dokumentumban foglalt, jövőre vonatkozó kijelentések olyan feltételezésekre alapulnak, amelyeket a Bayer vezetősége észszerűnek ítélt, szükségszerűen ismert és ismeretlen kockázatokat, illetve bizonytalanságokat is magukban foglalnak, amelyek miatt a tényleges eredmények és a jövőbeni események jelentős mértékben eltérhetnek a vártaktól. A jövőre vonatkozó kijelentések nem tekinthetők a jövőbeni eseményekre vonatkozó garanciának, és nem javasolt túlzott mértékben rájuk hagyatkozni. A Bayer nem vállal kötelezettséget a jövőre vonatkozó kijelentések megváltozott körülményekkel, illetve módosult vezetői becslésekkel és véleményekkel történő aktualizálására, kivéve, ha ezt a vonatkozó értékpapír-jogszabályok előírják.

Ha további tájékoztatást szeretne azokról a tényezőkről, amelyek miatt a tényleges eredmények és a jövőbeni események jelentős mértékben eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben vártaktól, tekintse meg a Bayer nyilvános beszámolóiban tárgyalt tényezőket a Bayer honlapján (https://www.investor.bayer.de/en/reports/annual-reports/overview) – többek között a 2017-es éves beszámolóban („Annual Report 2017”) található jelentést a jövőbeli kilátásokról, valamint a lehetőségekről és kockázatokról („Report on Future Perspectives and on Opportunities and Risks”).