Juttatások / Adatok közzététele

Preambulum

A Bayernél meggyőződésünk, hogy az egészségügyi szakemberekkel való szoros együttműködéssel és a szakemberek folyamatos továbbképzése révén, jobb eredmények érhetőek el a betegek kezelése terén.

Elköteleztük magunkat az egészségügyi szakemberek (healthcare professionals, HCP) és az egészségügyi szervezetek (healthcare organizations, HCO) számára a szakértelmükért, idő- és energiaráfordításukért cserébe nyújtott díjazás átláthatóságának biztosítása mellett. Az egészségügyi szakemberekkel való együttműködés során betartjuk a vonatkozó jogszabályokat és előírásokat, így például az európai EFPIA Transzparencia Kódexet, valamint a különféle helyi beszámolási kötelezettségeket, és teljes mértékben tiszteletben tartjuk a szakemberek függetlenségét és integritását. Az EFPIA Transzparencia Kódexet az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Magyarországon is elfogadta. E szabályzatok annak biztosítására szolgálnak, hogy az esetleges összeférhetetlenségnek még a látszatát is elkerüljük. Az ágazat és az egészségügyi közösség közötti együttműködés átláthatóvá tételével a nyilvánosság pontosabb képet kaphat az együttműködés jelentőségéről és értékéről.

 

A Bayer a gyógyszeripar és az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek közötti érintkezés jellegének és mértékének átláthatóbbá tétele érdekében a közvetlenül vagy közvetve az egészségügyi szakembereknek (HCP) vagy egészségügyi szervezeteknek (HCO) biztosított összes juttatást az EFPIA Transzparencia Kódex keretében dokumentálja és hozza nyilvánosságra. A beszámolási időszak mindig egy teljes naptári év. Az első, 2016-ban megjelenő jelentés a 2015-ben nyújtott, összes releváns juttatást tartalmazza majd.

 

E módszertani összefoglaló célja, hogy a jelentéshez hozzáférő személyek számára tájékoztatást nyújtson a vonatkozó információk Bayer általi dokumentálásának és közzétételének módjáról. Ezen belül részletesen ismerteti az adatgyűjtést és a beszámolást. Az EFPIA Transzparencia Kódex általános szabályai minden tagvállalatra érvényesek, és ezek mindegyike előre meghatározott formátumban közzéteszi majd a vonatkozó juttatásokat. A beszámolási módszertan egyes részleteinek eldöntését azonban az egyes vállalatokra bízzuk, hogy azt rugalmasan belső folyamataikhoz igazíthassák.

 

Ha kétsége van afelől, hogy egy bizonyos juttatást fel kell-e tüntetni a beszámolóban, úgy vállalatunk mindig a teljes körű közzétételre törekszik. Egy adott juttatást csak akkor nem kell feltüntetni a jelentésben, ha egyértelműen megállapítható, hogy nem esik a Transzparencia Kódex hatálya alá.

 

A módszertani összefoglaló a következőképpen épül fel: egy adott kérdés alapján részletesen kifejtjük, hogy a Bayer miként kezeli az egészségügyi szakembereknek (HCP) és az egészségügyi szervezeteknek (HCO) nyújtott juttatások közzétételét. Amennyiben lehetséges, az általános magyarázatot példákkal is szemléltetjük az egyértelműség kedvéért.

 
 

Adatvédelem

Kérdés

Mi a HCP-k [és HCO-k] által az adatok nyilvánosságra hozatalához adott hozzájárulás jelentősége?

 

Jogi háttér

Mivel a Transzparencia Kódex a gyógyszeripari ágazat által önként vállalt kötelezettség, az adatok nyilvánosságra hozatala az érintett egészségügyi szakemberek (HCP) és egészségügyi szervezetek (HCO) hozzájárulásától függ. A rájuk vonatkozó adatok védelme mindenkinek a törvényben biztosított joga. Ez az alapvető jog bármilyen személyes adat rögzítésére, feldolgozására és terjesztésére kiterjed, és ennek megfelelően minden ilyen tevékenységhez az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az ilyen hozzájárulásra szigorú követelmények vonatkoznak: a hozzájárulásnak előzetes és megfelelő tájékoztatáson alapulónak, kifejezettnek és önállónak, befolyástól mentesnek kell lennie. Továbbá jól láthatóan ki kell tűnnie minden szerződéses szövegben vagy hasonló dokumentumban, valamint egyértelműen és átláthatóan kell fogalmaznia.

További információ estén, az adatvédelmi tájékoztatók az alábbi linkre kattintva érhető el: http://bayer.co.hu/transzparencia/adatvedelmi-tajekoztato.

 

Módszertan

A Bayer bármilyen juttatás biztosításához vezető érintkezés megkezdése előtt az összes egészségügyi szakember (HCP) és egészségügyi szervezet (HCO) hozzájárulását kikéri. A Bayer az ilyen hozzájárulás megtagadása esetén a biztosított juttatásokat csak a jelentés összesített részében teszi közzé a kedvezményezett nevének, címének vagy egyéb személyes adatának említése nélkül.

Kérdés

Mit tesz a Bayer, ha valamely egészségügyi szakember (HCP) vagy egészségügyi szervezet (HCO) csak bizonyos juttatások nyilvánosságra hozatalához járul hozzá annak ellenére, hogy mindent megtettünk a teljes hozzájárulás megszerzése érdekében?

 

Példa

Ez a helyzet például akkor állhat elő, ha egy egészségügyi szakember (HCP) egy konferencián történő részvétele kapcsán felmerült szállásköltségek közzétételéhez hozzájárul, egy másik időpontban kifizetett regisztrációs díjához viszont nem.

 

Módszertan

Mivel a Bayer csak teljes hozzájárulást fogad el (lásd a 3. kérdést), arra nincs lehetőség, hogy az egészségügyi szakemberek (HCP) vagy egészségügyi szervezetek (HCO) csak egyes juttatások közzétételéhez járuljanak hozzá. Viszont bizonyos tevékenységekkel kapcsolatos hozzájárulásukat visszavonhatják. Ebben az esetben a Bayer az ilyen egészségügyi szakembereknek (HCP) vagy egészségügyi szervezeteknek (HCO) biztosított összes juttatást a jelentés összesített részében tünteti fel. Meggyőződésünk, hogy a különféle juttatások egyéni bontásban történő feltüntetése csökkentené az átláthatóságot, mivel az nem megfelelő képet adna a folyamatokról.

Kérdés

A Bayernél végzett adatfeldolgozás milyen beleegyező nyilatkozaton alapul?

 

Módszertan

A Bayer a következő módszert alkalmazza az egészségügyi szakemberek (HCP) és az egészségügyi szervezetek (HCO) beleegyezésének megszerzésére:

A Bayer a beszámolóban feltüntetendő, első aktivitás előtt kikéri a megfelelő egészségügyi szakember (HCP) vagy az egészségügyi szervezet (HCO) hozzájárulását. Az egészségügyi szakember vagy egészségügyi szervezet tájékoztatást kap az EFPIA Transzparencia Kódexről és a kapcsolódó adatkezelés céljáról. Az egészségügyi szakember (HCP) vagy egészségügyi szervezet (HCO) ezt követően eldöntheti, hogy hozzájárulását a teljes beszámolási időszakra megadja-e, avagy megtagadja az adatok egyedi közzétételére vonatkozó hozzájárulását. Részleges hozzájárulásra nincs lehetőség (lásd a 2. kérdést). Semmilyen joghátrány nem éri azt az egészségügyi szakembert (HCP) vagy egészségügyi szervezetet (HCO) aki úgy dönt, hogy nem adja meg vagy visszavonja a hozzájárulását.

Kérdés

Mennyi ideig tesszük elérhetővé az információt saját közzétételi fórumunkon (http://bayer.co.hu/transzparencia/egeszsegugyi-juttatások)?

 

Módszertan

Beszámolónk rendszerint három évig érhető el. Ha konkrét (pl. jogszabályi) okokból szükséges, a jelentést ennek megfelelően módosítjuk.

 

Általános kérdések

Kérdés

Hogyan járunk el olyan esetekben, ahol a juttatást egy másik európai államban dolgozó egészségügyi szakember (HCP) vagy egészségügyi szervezet (HCO) számára biztosítjuk?

 

Példa

Ilyen esetnek számít például, amikor olaszországi leányvállalatunk szaktanácsadási megállapodást köt egy Németországban dolgozó egészségügyi szakemberrel (HCP), és honoráriumot fizet számára a nyújtott szolgáltatásokért.

 

Módszertan

A helyi leányvállalatunk által egy elsődlegesen más (európai) államban dolgozó egészségügyi szakember (HCP) vagy egészségügyi szervezet (HCO) részére biztosított juttatást az adott európai országban található leányvállalatunk teszi közzé beszámolójában. A fenti példában szereplő juttatás a németországi leányvállalatunk beszámolójában kerül feltűntetésre. Minden olyan ország esetében, ahol nem rendelkezünk képviselettel, az információkat egy központi weboldalon tesszük majd közzé.

Ugyanez érvényes abban az esetben, ha egy nem európai országban található leányvállalatunk az elsődleges tevékenységét egy európai országban végző egészségügyi szakember (HCP) vagy egészségügyi szervezet (HCO) részére biztosít juttatást.

Kérdés

Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a pénzbeli támogatás biztosítása a kedvezményezett országának helyi pénznemétől eltérő pénznemben történik?

 

Példa

Egy Magyarországon dolgozó orvos támogatást kap tőlünk, hogy az Egyesült Államokban rendezett egészségügyi konferencián részt vegyen, a részvételi díj fizetése pedig amerikai dollárban történik.

Az elsődleges tevékenységét Magyarországon végző orvos egy olaszországi rendezvényen ad elő. A repülőjegy-foglalást olasz leányvállalatunk intézi, a repülőjegy kifizetése pedig euróban történik.

 

Módszertan

A jelentésünkben szereplő összes juttatás a kedvezményezett elsődleges tevékenységének helye szerinti ország pénznemében, jelen esetben Forintban kerül feltüntetésre. Ha az eredeti kifizetésre nem Forintban került sor, a megfelelő összeg átszámítása a számla keltének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzétett deviza árfolyamán kerül átszámításra a juttatás biztosításának hónapjában. Lásd az általunk a juttatás biztosítása dátumának tekintett időpont meghatározására vonatkozó 10.1. kérdést.

Mindkét példában szereplő részvételi díjat forintra számítjuk át a számla keltének napján érvényes Magyar Nemzeti Bank hivatalosan közzétett deviza árfolyamán.

Kérdés

Tartalmazzák-e az általunk közzétett összegek az áfát?

 

Jogi háttér

Az EFPIA Transzparencia Kódex alapján a tagvállalatok bruttó vagy nettó (azaz áfát tartalmazó vagy nem tartalmazó) összegeket is közzétehetnek.

 

Módszertan

A Bayer az összes juttatást nettó összegként, azaz áfa nélkül teszi közzé, amennyiben a társaság áfa levonási jogát gyakorolhatja.

Kérdés

Mit tartalmaz a megbízási szerződés keretében kifizetett összeg?

A megbízási szerződések alapján az egészségügyi szakemberek (HCP) vagy egészségügyi szervezetek (HCO) részére kifizetett összeg, mint megbízási díj a fenti személyek által a Bayer Hungária Kft. részére nyújtott szolgáltatások ellenértékét képezi.

 

Módszertan

A Bayer a megbízási szerződések keretében kifizetett teljes összeget, vagyis a járulékokkal megnövelt díjat teszi közzé. A megbízott pedig a járulékokkal csökkentett összeget kapja meg, mert azokat a Bayer befizeti.

Kérdés

Hogyan kell eljárni, ha a juttatás nem kizárólag vényköteles gyógyszereket tartalmazó termékcsoportokhoz kapcsolódik?

 

Jogi háttér

Az EFPIA Transzparencia Kódex értelmében csak a vényköteles gyógyszerek kapcsán biztosított juttatásokat kell közzétenni. A gyakorlatban azonban a juttatások egy része vényköteles gyógyszerekből, vény nélkül kapható gyógyszerekből és egyéb termékekből álló termékcsoporthoz is kapcsolódhat.

 

Példa

Egészségügyi szakemberek (HCP) meghívást kapnak egy vényköteles gyógyszerrel kapcsolatos klinikai vizsgálat eredményeit bemutató tudományos rendezvényre. A rendezvényen az azonos terápiás területhez tartozó, vény nélkül kapható gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás is elhangzik.

 

Módszertan

Amennyiben a juttatások nem kizárólag vény nélkül kapható gyógyszerekhez vagy orvostechnikai eszközökhöz kapcsolódnak – ezek nem tartoznak az EFPIA Transzparencia Kódex hatálya alá, – a Bayer a juttatásokat maradéktalanul közzéteszi.

Kérdés

Hogyan kell eljárni, ha egynél több beszámolási időszak is szóba jöhet a juttatások közzététele kapcsán?

 

Példa

  1. Egy adott beszámolási időszak során egy egészségügyi szakember (HCP) vállalja, hogy vendégelőadóként közreműködik egy adott rendezvényen. A repülőjegy lefoglalása már ebben az időszakban megtörtént, a rendezvényre viszont csak a következő beszámolási időszakban kerül sor.
  2. Egy rendezvénnyel kapcsolatos támogatás biztosítása az egyik beszámolási időszakban történik, a rendezvényre magára azonban csak a következő beszámolási időszakban kerül sor.
  3. Egy előadót egy rendezvényre az egyik beszámolási időszak végén szerződtetünk, a számla viszont a következő beszámolási időszakban érkezik be, és a honorárium kifizetésére is akkor kerül sor.
  4. Egy egészségügyi szakember (HCP) 18 hónapra szóló, hosszú távú tanácsadói szerződést köt a Bayerrel.
 

Módszertan

A juttatások közzététele az alábbi szabályoknak megfelelően történik:Egy meghatározott perióduson belüli rövid távú tevékenységek (pl. konferenciák vagy egyéb tudományos rendezvények) esetében ezek kezdő dátuma a meghatározó. Hosszú távú tevékenységek esetében a vonatkozó számla könyvelési dátuma határozza meg a beszámolási időszakot. A juttatásokat mindig abban a beszámolási időszakban kell feltüntetni, amikor juttatásukra sor került.

Amennyiben egy rövid távú tevékenységre kiállított számla nem érkezik be kellő időben ahhoz, hogy a juttatás szerepeljen a beszámolóban, az összeg közzétételére a következő beszámolóban kerül sor.

A fenti példák esetében ez a módszertan a következő eredményekhez vezet:

  1. Mivel a rendezvény rövid távú tevékenységnek minősül, minden azzal kapcsolatos juttatás abban a beszámolási időszakban kerül feltüntetésre, amelyben a rendezvény zajlik.
  2. Mivel a rendezvény rövid távú tevékenységnek minősül, a támogatás abban a beszámolási időszakban kerül feltüntetésre, amelyben a rendezvény zajlik.
  3. Mivel az előadó megbízása egy konkrét rendezvényre szól, a kifizetés feltüntetésére abban a beszámolási időszakban kerül sor, amelyben a rendezvény zajlik. Az összeg közzététele csak abban az esetben csúszik át a következő beszámolási időszakra, ha a számla túl későn érkezik be.
  4. Mivel a tanácsadói szerződés hosszú távú tevékenységnek minősül, a szerződés szerinti juttatások abban a beszámolási időszakban kerülnek feltüntetésre, amelyben a rendezvény zajlik.
 

Amennyiben beszámolási módszertanunk módosításra szorul (például ha a korábbi előírások értelmében a későbbi beszámolási időszakban közzéteendő juttatást a módosított előírások értelmében a korábbi jelentési időszakban kell nyilvánosságra hozni), a juttatás közzétételére továbbra is a későbbi beszámolási időszakban kerül sor. Így biztosítható, hogy valamely kötelezően feltüntetendő juttatás közzététele a módszertanunkat érintő változás esetén sem marad el.

Kérdés

Hogyan kell eljárni egy több éves szerződés alapján biztosított juttatások közzététele során?

 

Példa

Ilyen helyzet állhat elő például akkor, ha olyan tanácsadási megállapodást kötünk egy orvossal, amelynek tartama 2015. július 1-től 2018. december 31-ig tart, és amelynek alapján összesen 1.000.000 Forint tanácsadói díj kerül (több részletben) kifizetésre.

 

Módszertan

Ebben az esetben az egyes kifizetéseket a megfelelő számlák kézhezvételének időpontja alapján tesszük közzé. A részletek a tanácsadóval kötött szerződéstől függenek (pl. hogy milyen szolgáltatásokban állapodtunk meg, mely időszakra vonatkozóan és milyen összegekben stb.)

Kérdés

Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha több egészségügyi szervezettel is támogatási megállapodást kötöttünk?

 

Módszertan

A juttatás részleteinek közzététele az EFPIA Transzparencia Kódex alapján rendszerint egyenként történik. Ha egy juttatás arányosan oszlik meg az érintett szervezetek között, az arányos részösszegek a megfelelő szervezet neve alatt kerülnek feltüntetésre.

Ha nincs ilyen arányos megoszlás, feltételezzük, hogy minden szervezet egyenlő arányban részesedik a juttatásból, és ezt ennek megfelelően tesszük közzé.

Kérdés

Hogyan kell eljárni a klinikai kutatási szervezetek (a továbbiakban: „CRO-k”) számára biztosított juttatások esetén?

 

Háttér-információk

A klinikai kutatási szervezetek olyan kutatási szervezetek, amelyek fizetség ellenében klinikai vizsgálattervezési és kivitelezési szolgáltatásokat nyújtanak a gyógyszeripari ágazatban tevékenykedő cégek számára.

 

Módszertan

Az általunk megbízott CRO-knak biztosított juttatások részleteit rendszerint nem teszünk közzé. A juttatásokat csak a következő esetekben tesszük közzé:

  • ha a CRO egészségügyi szakemberekből (HCP) áll, vagy valamilyen kapcsolat fűzi egészségügyi intézményhez (mint például egyetemi kórházhoz vagy állami szervezethez). Ebben az esetben a CRO egészségügyi szervezetnek (HCO) tekintendő, és a számára biztosított juttatást az általános szabályok szerint tesszük közzé.
  • ha egészségügyi szakemberek (HCP) a CRO közvetítésével kapnak juttatásokat („áthárított költségek”). Ebben az esetben ezeket a juttatásokat az általános szabályoknak megfelelően tesszük közzé.

Kérdés

Hogyan kell eljárni az egyetemek és egyéb oktatási intézmények számára biztosított juttatások közzététele esetén?

 

Módszertan

Az egyetemek és egyéb oktatási intézmények alapesetben nem esnek az EFPIA Transzparencia Kódex hatálya alá. A közvetett módon bármely egészségügyi szervezethez (például egyetemi kórházhoz, illetve egy vagy több egészségügyi szakemberhez) kerülő juttatásokat azonban közzétesszük. Ebben az esetben az egyes juttatások részleteit a juttatást kapó egyetem vagy egyéb oktatási intézmény neve alatt tesszük közzé.

Kérdés

Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha a juttatások közvetett módon, harmadik feleken keresztül kerülnek az egészségügyi szakemberekhez vagy egészségügyi szervezetekhez?

 

Módszertan

Amennyiben tudomásunkra jut, hogy az általunk harmadik fél számára biztosított juttatás egészségügyi szakemberhez vagy egészségügyi szervezethez került tovább, vagy ezek hasznot húztak abból, az ilyen juttatásokat a megfelelő egészségügyi szakember vagy egészségügyi szervezet neve alatt tesszük közzé. A harmadik felekkel fennálló szerződéses megállapodásaink alapján kötelesek a megfelelő adatokat a szükséges részletességgel jelenteni nekünk. Szerződéses partnereink továbbá kötelesek biztosítani, hogy az ilyen információátadás a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően történjen.

Kérdés

Hogyan kell eljárni közös utazás vagy egészségügyi szakemberek csoportja által megtett út költségeinek közzététele esetén?

 

Jogi háttér

Az EFPIA Transzparencia Kódex értelmében az útiköltségek formájában biztosított juttatásokat nem szükséges az egészségügyi szakemberek csoportján belül egyes egészségügyi szakemberek szerint leosztani. Például az autóbusz transzfer esetén ennek teljes költségét kell feltüntetni az egészségügyi szakemberek csoportjánál, az egyes egészségügyi szakemberek szerinti bontás nélkül.

 

Módszertan

A Bayer a csoportos utazás költségeit összesítve (az egyes egészségügyi szakemberek (HCP) említése nélkül) teszi közzé, ha az egyes résztvevők azonosítása szervezési okokból nem lehetséges.

 

A beszámolóra vonatkozó kérdések

Kérdés

Hogyan kell eljárni a kórházaknak vagy klinikáknak biztosított adományok közzététele során?

 

Példa

Előfordulhat, hogy az adományt egy egész kórház vagy klinika, vagy ezek egy osztálya vagy szervezeti egysége (például az onkológiai részleg) kapja.

 

Módszertan

Abban az esetben, ha az adományt egyértelműen a kórház egy adott osztályának vagy szervezeti egységének szánták, amely önmagában is önálló jogi személynek minősül, az adomány részleteit közzétesszük az osztály megnevezésével. Ha viszont az adományt a teljes kórház kapja, vagy az adott osztály önmagában nem minősül önálló jogi személynek, az adományt a kórház neve alatt tesszük közzé.

Kérdés

A szponzorációs megállapodásokkal kapcsolatban mely juttatásokat tesszük közzé?

 

Jogi háttér

Az EFPIA Transzparencia Kódex értelmében szponzorációnak minősül, minden olyan megállapodás, amelynek keretében a Bayer juttatásokat nyújt egy rendezvényen kapott hirdetési lehetőség(ek) fejében. Az EFPIA Transzparencia Kódex értelmében beszámolási kötelezettségek csak az egészségügyi szervezet (HCO) által vagy megbízásából szervezett rendezvényekre vonatkoznak.

 

A mi szemléletünk

A támogatási megállapodásban szereplő támogatás teljes összegét közzétesszük. A támogatási összeg megállapítása a kapott reklámlehetőségek normál piaci értéke alapján történik.

Kérdés

Mi minősül tudományos vagy oktatási célú rendezvénynek?

 

Módszertan

Az orvosi vagy tudományos tájékoztatást vagy az egészségügyi szakemberek (HCP) szakmai továbbképzését szolgáló bármely esemény (pl. konferencia, gyűlés, szimpózium, stb.) tudományos és oktatási célú rendezvénynek minősül.

Kérdés

Hogyan kell eljárni az egészségügyi szakemberek (HCP) vagy egészségügyi szervezetek (HCO) külső tudományos vagy oktatási rendezvényeken történő részvételével kapcsolatban átvállalt részvételi díjak esetén?

 

Módszertan

A részvételi díjakat általában a megfelelő egészségügyi szakembereknek (HCP) biztosított juttatások között tesszük közzé a „regisztrációs díjak” részben. A beszámolási időszak során átvállalt ilyen díjak teljes összegét egészségügyi szakemberre lebontva tesszük közzé. Az ilyen díjakat egészségügyi szervezetenként (HCO) is feltüntethetjük, pl. ha a Bayer támogatja bizonyos számú kórházi orvos részvételét, és a kórház választja ki a résztvevőket. Ebben az esetben a kórház minősül a juttatás kedvezményezettjének.

Kérdés

Mely költségeket tesszük közzé a tudományos és oktatási célú rendezvények úti- és szállásköltségeinek átvállalásakor?

 

Módszertan

Az egészségügyi szakemberek (HCP) és egészségügyi szervezetek (HCO) összes olyan fedezett úti- vagy szállásköltségét feltüntetjük, amely nem az ebbe a kategóriába tartozó szolgáltatásokhoz vagy kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódik. Ez magában foglalja például a repülő- és vonatjegyeket, taxi- és szállodai költségeket.

Ha az utazás szervezése külső utazási irodán keresztül történik, az adott utazási iroda adminisztratív költségeit nem kell feltüntetni. Az ilyen utazási irodának szerződéses kötelessége, hogy megadja az arra vonatkozó információkat, hogy milyen tényleges juttatások történtek az egyéni résztvevők számára.

Kérdés

Hogyan kell eljárni a juttatás közzétételekor, ha a tudományos vagy oktatási célú rendezvény szervezését rendezvényszervező iroda végzi?

 

Módszertan

Ha az adott esemény (konferencia, gyűlés, szimpózium, stb.) szervezését rendezvényszervező iroda végzi, és a juttatást az iroda kapja, viszont a rendezvény egyértelműen egy adott egészségügyi szervezethez (HCO) kapcsolódik, a juttatást rendszerint az adott egészségügyi szervezet (HCO) neve alatt tesszük közzé. Alapesetben a teljes támogatási összeget közzétesszük. Ha viszont konkrétan arról értesülünk, hogy az egészségügyi szervezet (HCO) az összegből csak bizonyos részt kap, csak az adott részt tüntetjük fel. Ez például akkor fordulhat elő, ha az egészségügyi szervezet (HCO) használati engedélyt adott egy hagyományos rendezvény nevének használatára, és a támogatási összegeknek csak egy adott százalékát kapja meg licencdíjként.

Kérdés

Közzéteszi-e a Bayer a belső tudományos vagy oktatási célú rendezvényeinek költségeit?

 

Módszertan

A belső rendezvények a Bayer által szervezett rendezvények. A Bayer nem számít fel részvételi díjat saját rendezvényei tekintetében, így juttatásról ebben az esetben nem beszélhetünk. Amennyiben a belső rendezvényeinken résztvevő személyek úti- és szállásköltségeit átvállaljuk, ás ezeket, valamint az adott egészségügyi szakember (HCP) nevét az adott célt szolgáló kategóriában feltüntetjük.

Kérdés

Mely juttatásokat tüntetjük fel szolgáltatási és tanácsadói díjként?

 

Jogi háttér

A szolgáltatói és tanácsadói díjak a megfelelő szolgáltatási és tanácsadási megállapodások alapján fizetendők. Értelmezésünk szerint ezek az EFPIA Transzparencia Kódex egyetlen más beszámolási kategóriájába sem sorolható szolgáltatásért cserébe biztosított juttatások.

 

A mi szemléletünk

A szolgáltatási és tanácsadói díjak kategóriájában tüntetünk fel egy adott egészségügyi szakember (HCP) vagy egészségügyi szervezet (HCO) által nyújtott szolgáltatásért cserébe biztosított összes (pénzbeli vagy nem pénzbeli) juttatást. Mivel az egészségügyi szakemberek (HCP) és egészségügyi szervezetek (HCO) szakértelme létfontosságú a tudomány és a betegellátás előmozdítása szempontjából, a szakemberek által nyújtott szolgáltatások díjazása normál piaci értéken történik.

A szolgáltatási díjak rendszerint előadói megbízásokért, tanácsadásért vagy hasonló szolgáltatásokért fizetendő honoráriumok. Ha a nyújtott szolgáltatások a „kutatásfejlesztés” kategóriájába tartozó tevékenységekhez kapcsolódnak, a díjak is ebben a kategóriában szerepelnek majd a beszámolóban.

Kérdés

Hogyan kell eljárni bármilyen, a szolgáltatási és tanácsadói díjakkal kapcsolatban megtérített költségek közzététele során?

 

Jogi háttér

Amennyiben a juttatás „a szolgáltatási és tanácsadói díjak” kategóriájába tartozik, az adatrögzítési sablon szerint valamennyi megtérített költséget a díjtól elkülönítve, a díj mellett kell feltüntetni. Ezek a költségek általában az úti- és szállásköltségeket is magukban foglalják.

 

A mi szemléletünk

A szolgáltatásokkal kapcsolatos összes költséget ebben a részben tesszük közzé. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben a szolgáltatásért cserébe fizetett díj hiányában csak költségeket lehet feltüntetni az adott egészségügyi szakember (HCP) vonatkozásában.

 

Kérdés

Hogyan kell eljárni el a kutatás-fejlesztési tevékenységgel kapcsolatos bármely juttatás közzététele során?

 

A mi szemléletünk

Abban az esetben, ha a juttatások valamilyen kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódnak, csak a teljes juttatást tesszük közzé a kedvezményezett nevének megadása nélkül.

Kérdés

Mely juttatások szerepelnek a beszámolóban a „kutatásfejlesztés” alatt?

 

A mi szemléletünk

A „kutatásfejlesztés” kategóriában csak a „hatóságilag szükséges” vizsgálatokhoz kapcsolódó juttatásokat tesszük közzé. Ide tartozik minden olyan vizsgálat, amely egy gyógyszeripari termék engedélyeztetéséhez vagy a forgalomba hozatal utáni megfigyeléshez szükséges. Az értelmezésünkben a nem klinikai vizsgálatok (az OECD helyes laboratóriumi gyakorlat elvei szerinti), az I-IV fázisú klinikai vizsgálatok (a 2001/20/EK irányelv szerinti) és az EFPIA Transzparencia Kódex szerinti, beavatkozással nem járó vizsgálatok tervezését és lefolytatását is magában foglalja. Emellett egy gyógyszeripari termék további előnyeinek bizonyításához, illetve az érintett költségek megtérítése szükségességének alátámasztásához szükséges vizsgálatokat is feltüntetjük.

Kérdés

Hogyan kell eljárni az alapkutatással kapcsolatos juttatások közzététele során?

 

A mi szemléletünk

Mivel az alapkutatás rendszerint új termékek kifejlesztésére irányul vagy egy adott termék alkalmazási területének kibővítésére szolgál, a juttatás teljes összegét a „kutatásfejlesztés” kategóriában tesszük közzé.

Ha olyan alapkutatást végzünk, amely nem új termék kifejlesztésére vagy meglévő termékek továbbfejlesztésére irányul, hanem általános jellegű, a „kutatásfejlesztés” helyett a „megbízási szerződések” kategóriában tesszük közzé.

Abban az esetben viszont, ha az alapkutatást például egy egyetemi kórház számára biztosított adományok formájában támogatjuk, a megfelelő juttatást a „pénzbeli adományok/természetbeni adományok” kategóriában tüntetjük fel.