EFPIA Transzparencia Kódex-szel kapcsolatos tudnivalók

A Bayer teljes mértékben támogatja a gyógyszeripari ágazat, illetve az egészségügyi szakemberek és szervezetek közötti kapcsolat átláthatóságának növelését, ezért biztosítja az EFPIA Transzparencia Kódex betartását.

Infógrafika: Közzételi szabályzat
 
Icon: 40 Leading European Companies in 33 Countries are Committed to the EFPIA Disclosure Code

33 ország 40 vezető európai vállalata kötelezte el magát az EFPIA Transzparencia Kódex betartása mellett
Az EFPIA Transzparencia Kódex (teljes cím: A gyógyszeripari vállalatok által az egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek biztosított juttatásokra vonatkozó EFPIA Transzparencia Kódex) értelmében valamennyi EFPIA tagvállalat önként kötelezettséget vállal az egészségügyi szakembereknek és szervezeteknek biztosított juttatások nyilvánosságra hozására. A szabályzat értelmében az EFPIA összes tagja (köztük a Bayer) közzéteszi a vényköteles humán gyógyszerek fejlesztésével és üzleti értékesítésével kapcsolatban közvetve vagy közvetlenül biztosított valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást. A 2015-ben biztosított kifizetésekre vonatkozó adatok publikációjára legkésőbb 2016 júniusáig sor kerül. A közzétételi folyamat a következő években minden egyes beszámolási időszakban megismétlődik.

 
Icon: Level of Compensation

A díjazás mértéke
Az egészségügyi szakemberek a gyógyszeripari ágazat számára nyújtott szakértelmükért és szolgáltatásaikért cserébe díjazásban részesülnek. A díjazás és a juttatások mértéke az adott tevékenység típusától, a szakértelem szintjétől és az időráfordítás mennyiségétől függ. A megengedett maximális összeget szintén több tényező határozza meg, így például a helyi átlagjövedelem, a vonatkozó jogszabályok és a meglévő ágazati kódexek. Az alapelv az, hogy a kapott szolgáltatásokért azok normál piaci értékének megfelelő díjazás jár annak érdekében, hogy a honoráriumot ne lehessen felhasználni az egészségügyi szakemberek kezelési döntéseinek tisztességtelen befolyásolására.

 
Icon: Individual or Aggregated Disclosure?

Közzététel: egyénenként vagy összesítve?
Az egészségügyi szakembereknek biztosított juttatások közzététele egyénenkénti vagy összesített formában történik. Az EFPIA Transzparencia Kódex betartása az ágazati szereplők önkéntes vállalása, a legtöbb európai országban viszont az egyedi közzététel kizárólag az egészségügyi szakember kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Amennyiben az egészségügyi szakember nem járul hozzá az egyedi közzétételhez, a juttatások közzététele összesítve történik. Egyes országokban az egészségügyi szervezetek hozzájárulására is szükség van. A kutatási és fejlesztési tevékenységgel összefüggő juttatások közzététele az EFPIA Transzparencia Kódex értelmében mindig összesített formában történik.

 
Icon: Data Privacy

Adatvédelmi szabályok, előírások
A Bayer teljes mértékben tiszteletben tartja az adatok védelmét és biztonságát. Éppen ezért különféle lépéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk az adatok védelmét a helyi és nemzetközi hatóságok által előírt, illetve ellenőrzött adatvédelmi szabályoknak, előírásoknak megfelelően. Az adatok kizárólag akkor tehetők közzé, ha azok kezeléséhez és közzétételéhez az érintett írásban, kifejezetten hozzájárul. Az adatok külső támadásokkal és manipulációval szembeni védelmét magas szintű adatbiztonsági mechanizmusok biztosítják. A közzététellel összefüggésbe hozható személyes adatokhoz kizárólag az adatgyűjtésért vagy jelentéskészítésért felelős belső munkatársak férhetnek hozzá.

 
Icon: Full Disclosure

Teljes körű közzététel
Meggyőződésünk, hogy kizárólag a teljes körű közzététel segítségével alkotható reális kép az egészségügyi szakemberekhez fűződő kapcsolatunkról, éppen ezért egyéni szinten részadatokat nem teszünk közzé. Amennyiben valamely egészségügyi szereplő nem járul hozzá valamely konkrét tevékenységgel kapcsolatos adatai közzétételéhez, a Bayer semmilyen adatot nem hoz nyilvánosságra a szereplőkkel kapcsolatban, hanem a juttatásokat összesítve tünteti fel az EFPIA-jelentésben.