EFPIA és Transzparencia Kódex

A Gyógyszeripari Egyesületek Európai Szövetsége („EFPIA”) 2013. június 24-én elfogadta az EFPIA HCP / HCO Disclosure Code-ot, ameynek tárgya az egészségügyi szakembereknek és egészségügyi szervezeteknek nyújtott juttatások közzététele, a gyógyszeripari ágazat átláthatóságának biztosítása jegyében. Az ennek nyomán megszületett Magyar Transzparencia Kódex az innovatív gyógyszeripari tagvállalatok ágazati önszabályozásának eredménye, amely a jogi normáknál szigorúbb követelményeket fogalmaz meg!

 

Magyar Transzparencia Kódex

 

A 2015. évtől kezdődően minden tagvállalat – így a Bayer Hungária Kft. is – rögzíti és nyilvánosságra hozza azon juttatásokat, amelyeket

 • vényköteles gyógyszerkészítményekkel (‚RX’) kapcsolatban,
 • közvetlenül vagy közvetetten,
 • egészségügyi szakember és egészségügyi szolgáltató / szervezet részére vagy javára 

nyújt.

 

Évenkénti közzététel, majd a vonatkozó jelentéstételi időszak végét követő évben hat (6) hónapon belül, de legkésőbb június 30-ig azzal, hogy a közzétett információknak az első közzétételt követően legalább három (3) évig nyilvánosnak kell maradniuk, kivéve, ha a kedvezményezett a közzétételhez való hozzájárulását időközben visszavonja. 

Az első közzététel 2016-ban a 2015. évi juttatások adatai alapján jelenik meg a Bayer AG internetes oldalán.

 

Közzétett juttatások, kategóriák szerint:

 
 • Adományok, támogatások
 • Rendezvényeken történő részvétel támogatása
  • regisztrációs díj
  • utazás és szállás költsége
  • rendezvénnyel összefüggésben kötött egyéb megállapodás
 • Szolgáltatási és tanácsadási szerződésből eredő, vagy azzal kapcsolatos juttatás (pl. előadói megbízás)
 • Kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó juttatások
 

A Transzparencia Kódex rendelkezéseinek megfelelően a közzététel nyomán az egészségügyi szakember / egészségügyi szolgáltató név szerinti feltüntetésével, a juttatás összege az egyes fenti kategóriák szerint összesítve kerül közzétételre – amennyiben a közzététel lehetősége biztosított.

 
 • Nem tartoznak a közzétételi kötelezettség hatálya alá:
 • kizárólag nem vényköteles gyógyszerekkel kapcsolatos juttatások
 • orvosi és edukációs célokat szolgáló eszközök átadása
 • csekély értékű vendéglátás
 • ingyenes orvosi minta átadása
 • szokásos gyógyszerbeszerzési és –értékesítési folyamat részeként megvalósuló juttatások.