Zafír® Adatkezelési Tájékoztató

A Pharmaceuticals üzletág orvosok/egészségügyi szakemberek adatbázisával kapcsolatban.

Jelen tájékoztató célja, hogy bemutassa a Bayer Hungária Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; Cg.: 01-09-063142; adószáma: 10263002-2-44; web: bayer.co.hu a továbbiakban: „Bayer” vagy „Adatkezelő”) Pharmaceuticals üzletágával rendszeres kapcsolatot fenntartó orvosok/egészségügyi szakemberek (Healthcare Professionals; a továbbiakban: ”HCP” vagy „Adatalanyok”) személyes adatainak kezelésével kapcsolatos gyakorlatát a Zafír® elnevezésű elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerben (CRM).

 
 1. Az Adatkezelés jogalapja: a CRM rendszerben megvalósuló Adatkezelés jogalapja az Adatalanyok önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 2. Az Adatkezelés célja: a Bayer a személyes adatokat abból a célból gyűjti, hogy
  1. az Adatalanyokat gyógyszerismertetés céljából látogassa, amely kiterjed a kapcsolattartásra és a személyes látogatások megszervezésére. 
   Az adatkezelés az Adatalany törlésre irányuló kérelméig, de legkésőbb öt évig tart.
   Az adatkezelés az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat érinti.
  2. partnerei számára hírlevelet küldhessen.
   Az adatkezelés a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat és a tudományos érdeklődést/szakterületet érinti.
   Az adatkezelés az Adatalany törlésre irányuló kérelméig, de legkésőbb öt évig tart.
  3. partnerei számára tudományos együttműködésre irányuló megkeresést/felkérést küldhessen.
   Az adatkezelés az Adatalany törlésre irányuló kérelméig, de legkésőbb öt évig tart.
   Az adatkezelés a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat és a tudományos érdeklődést/szakterületet érinti.
 3. A nem közvetlenül az Adatalanytól szerzett adatok és forrásuk

  Adat

  Forrás

  Látogatások időpontjai

  Az Adatkezelő képviselője rögzíti a személyes látogatások alkalmával

  Zafír azonosító

  Karátnet által biztosított elektronikus rendszer generálja

 4. Adatfeldolgozók, adatrögzítés, karbantartás

  Az Adatkezelő megbízásából a Bayer Hungária Kft. Pharmaceuticals üzletágának regisztrált gyógyszerismertetői illetve a KarátNet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.; adószám: 12936838-2-41, továbbiakban: „Karátnet”) végzik az adatok gyűjtését, adatrögzítést és az adatbázis esetleges karbantartását. Az adatokhoz a Karátnet IT területen dolgozó munkatársai, illetve a Bayer Pharmaceuticals üzletágának gyógyszerismertetői, illetve az adatbázis ellenőrzésére és karbantartására kijelölt munkatársa(i) férhetnek hozzá.  

  Az adatfeldolgozók közös kapcsolattartója: Kudela Szilvia (elérhetőségei: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36 1 487 4216).

  Az adatfeldolgozási feladatok biztonságos és jogszabályoknak megfelelő ellátását a felsorolt partnerek írásbeli szerződésben vállalták. Az adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében a Bayer mindent megtesz, és úgy jár el, hogy az adatokhoz harmadik, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. 

 5. Személyes adatok biztonsága

  Az Adatalanyok személyes adatai védelmének biztosítására az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó biztonságos IT környezetet tartanak fenn, és megfelelő intézkedéseket valósítanak meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné tétel ellen. Amennyiben az Akció során az adatok átadása történik, úgy minden esetben gondoskodnak arról, hogy az átadás és a szállítás a lehető legbiztonságosabb környezetben történjen.

 6. Az alábbi jogok illetik meg az Adatalanyokat:
  1. Az Adatkezelő által tárolt személyes adataira vonatkozó tájékozódás joga, valamint a személyes adatainak helyesbítésére, törlésére vagy felhasználásának korlátozására vonatkozó jog; melyet az alábbi elérhetőségén kérelmezhet: 

   Adatvédelmi felelős

   Postacím: 1123 Budapest, Alkotás utca 50. 

   E-mail cím az általános kérelmekhez: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

   Tel:+3614874281

   Kérését az Adatkezelő mielőbb, de legfeljebb tizennégy (14) napon belül teljesíti.

  2. Az adathordozás joga (az Adatalanynak — az ésszerűség határain belül — joga van adatainak másolatát adathordozón kikérni);
  3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén az Adatalany a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet, illetve jogainak sérelme esetén az illetékes bíróságon eljárást kezdeményezhet.
  4. Joga van ahhoz is, hogy jövőbeli hatállyal visszavonja a személyes adatai gyűjtéséhez, feldolgozásához és felhasználásához adott hozzájárulását. 
  5. Az adatkezelési tájékoztató internetes elérhetősége: http://bayer.co.hu/ 

© Bayer Hungária Kft. 

Utolsó frissítés: 2018. május 23.